Bamses läsrum

Bamses läsrum

I Bamses läsrum finns det möjlighet att läsa, leka, rita, spela spel och pussla. Här finns även många Bamsetidningar, både nya och gamla samt en mindre utställning om Bamses historia.

Bamses läsrum finns på ovanvåningen (ingen hiss) på Vikens Bibliotek och är öppet under bibliotekets bemannade öppettider. Högst åtta personer får vistas i Bamses läsrum åt gången. Bamses läsrum bokas på telefon 042-33 76 98.

Bamses läsrum på Vikens bibliotek

Språk