Bibliotekets lokaler

Bibliotekets lokaler

Utställningsrum, tyst läsrum och studieplatser.
Utställningsrum 
Du kan som privatperson ställa ut din konst på biblioteket, kontakta Klippans bibliotek så tar vi ditt ärende vidare. 

Studieplatser
Vi erbjuder studieplatser i hela biblioteket. Tillgång till eluttag och trådlöst nätverk finns. 

Tyst läsrum 
Det tysta läsrummet är tillgängligt för egna studier och arbete i tystnad. 

Klippans konsthall 
Klippans konsthall är öppen under bibliotekets öppettider. Mer information om aktiva utställningar hittar du på: Klippans konsthall

Språk