Datorer, utskrifter och kopiering

Datorer, utskrifter och kopiering

På biblioteken i Klippans kommun kan du låna dator, kopiera och skriva ut.

Kostnad för utskrift och kopiering: 
A4: Svartvit 2 kronor/sida. Färg 4 kronor/sida. 
A3: Svartvit 4 kronor/sida. Färg 8 kronor/sida.  
Betalningssätt: Vi tar emot både kontanter och swish på biblioteken i Klippans kommun.

Skanning 
Du kan kostnadsfritt skanna på Klippans bibliotek. 

Trådlöst nätverk 
Biblioteken i Klippans kommun har tillgång till gratis trådlöst nätverk.

Surfplatta 
På Klippans bibliotek kan du med ditt lånekort låna en surfplatta och använda på biblioteket.  

 

 

Språk