Tillgänglighet på biblioteken

Tillgänglighet på biblioteken

Hur är tillgängligheten på våra bibliotek i kommunen?
  • Åstorps bibliotek

Parkering: Handikapparkering finns i direkt anslutning till Åstorps biblioteks entré.

Kollektivtrafik: Tåg och bussar avgår från stationen fem minuters promenad från biblioteket.

Entré: Entrén till biblioteket i Åstorp finns vid Storgatan. Entrédörren ligger vid markplan och har automatisk öppning. Dörr för besök vid meröppet har dörröppnare. Det går att köra bil fram till entrédörren. Markplanet framför entrén har beläggning av asfalt.

Toaletter: Handikapptoalett finns i biblioteket. Dörröppnare saknas.

Publik miljö: Inga trappsteg eller trösklar i bibliotekets bokhall.
Höj- och sänkbar utlånings- och återlämningsautomat.
Personalen hjälper naturligtvis till efter önskemål.

Ledarhund: Ledarhund i tjänst får följa med in i bibliotekslokalerna.

Hörslinga: Hörslinga finns inte i biblioteket.

Datorer: Biblioteket har fyra datorer med internetåtkomst för publik användning. Trådlöst nätverk finns i biblioteket och heter ”Fritt”

Läsutrustning: Daisyspelare finns till utlån.

Anpassade medier: Biblioteket har olika typer av anpassade medier. Anpassade medier är till exempel talböcker, storstilsböcker, lättlästa böcker och punktskriftsböcker.

 

  • Hyllinge bibliotek

Parkering: Handikapparkering finns inte i anslutning till biblioteket.

Kollektivtrafik: Buss 520. Finns olika hållplatser att hoppa av vid. Följ skyltning mot Hyllinge skola, ca 10 min promenad.

Entré: Entrén till biblioteket är skolans huvudentré. Entrédörren ligger vid markplan och har automatisk öppning.

Toaletter: Handikapptoalett finns i biblioteket. Dörröppnare saknas.

Publik miljö: Inga trappsteg eller trösklar i bibliotekets bokhall.
Höj- och sänkbar utlånings- och återlämningsautomat.
Personalen hjälper naturligtvis till efter önskemål.

Ledarhund: Ledarhund i tjänst får följa med in i bibliotekslokalerna.

Hörslinga: Hörslinga finns inte i biblioteket.

Läsutrustning: Daisyspelare finns inte på plats men kan ordnas vid önskemål.

Anpassade medier: Biblioteket har ett begränsat utbud av anpassade medier, så som storstilsböcker och lättlästa böcker. Fler anpassade medier kan beställas hit kostnadsfritt inom vårt bibliotekssamarbete.

 

  • Kvidinge bibliotek

Parkering: Handikapparkering finns

Kollektivtrafik: Tåg avgår från stationen tre minuters promenad från biblioteket.

Entré: Entrén till biblioteket i Kvidinge finns vid järnvägsövergången i korsningen Bangatan/Norra Järnvägsgatan. Entrédörren har dörröppnare. Markplanet framför entrén har stensatt beläggning.

Toaletter: Handikapptoalett finns i biblioteket. Dörröppnare saknas.

Publik miljö: Inga trappsteg eller trösklar i bibliotekets bokhall. Hiss finns till plan 2. Höj- och sänkbar utlånings- och återlämningsautomat. Personalen hjälper naturligtvis till efter önskemål.

Ledarhund: Ledarhund i tjänst får följa med in i bibliotekslokalerna.

Hörslinga: Hörslinga finns inte i biblioteket.

Datorer: Biblioteket har en dator med internetåtkomst för publik användning. Trådlöst nätverk finns i biblioteket och heter ”Fritt”

Läsutrustning: Daisyspelare finns till utlån.

Anpassade medier: Biblioteket har ett begränsat utbud av anpassade medier, så som storstilsböcker och lättlästa böcker. Fler anpassade medier kan beställas hit kostnadsfritt inom vårt bibliotekssamarbete.

 

  • Nyvångs bibliotek

Parkering: Handikapparkering finns i direkt anslutning till Nyvångs biblioteksentré. (Det finns en plats)

Kollektivtrafik: Buss 520 stannar i båda riktningarna vid Nyvångs Svedbergsgatan. Det tar ca 5 min att gå från busshållsplatsen, gå mot Nyvångs skola.

Entré: Entrén till biblioteket i Åstorp ligger vänd mot skolans parkering längst ner. En ramp leder upp till biblioteket entré.

Toaletter: Handikapptoalett finns i biblioteket. Dörröppnare saknas.

Publik miljö: Inga trappsteg eller trösklar i bibliotekets bokhall.
Höj- och sänkbar utlånings- och återlämningsautomat.
Personalen hjälper naturligtvis till efter önskemål.

Ledarhund: Ledarhund i tjänst får följa med in i bibliotekslokalerna.

Hörslinga: Hörslinga finns inte i biblioteket.

Läsutrustning: Daisyspelare finns inte på plats men kan ordnas vid önskemål.

Anpassade medier: Biblioteket har ett begränsat utbud av anpassade medier, så som storstilsböcker och lättlästa böcker. Fler anpassade medier kan beställas hit kostnadsfritt inom vårt bibliotekssamarbete.

 

Språk