Så hanterar vi personuppgifter

När du skaffar bibliotekskort hos Bibliotek Familjen Helsingborg registreras dina personuppgifter i vårt gemensamma biblioteksdatasystem.

Dina uppgifter används för att hantera bibliotekslån, reservationer och eventuella avgifter. Dina personuppgifter kan hanteras av personalen vid alla bibliotek som ingår i Familjen Helsingborg samt av den leverantör som ansvarar för bibliotekssystemet, med stöd av ditt samtycke. Dina personuppgifter lämnas till tredje part bara om det behövs på grund av krav i lag eller enligt domstols- eller myndighetsbeslut.

Dina lån är kon­fidentiella, vilket innebär att ingen annan har rätt att få reda på vad du lånat. Så snart lånet är återlämnat och eventuella avgifter är betalda raderas uppgifterna om dina lån ur datasystemet. Bibliotekens personal har tystnadsplikt.

Du får när som helst återkalla ett samtycke som du lämnat. Det innebär att vi inte får fortsätta att behandla uppgifter om dig för det ändamål som samtycket omfattar. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades.

Vi följer gällande personuppgiftslagstiftning och enligt den har du till exempel rätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Registerutdraget hämtas på huvudbiblioteket i den kommun där du är folkbokförd. Du måste visa giltig legitimation för att få ut utdraget. Vi kontaktar dig när utdraget är klart att hämta. Väntetiden kan variera eftersom vi måste beställa registerutdragen från våra leverantörer.

Du har också rätt att begära ändring om uppgifterna inte stämmer eller be oss att helt radera dina uppgifter. Om du inte vill ha kvar ditt bibliotekskort kan du be oss ta bort det. Ditt bibliotekskort och dina uppgifter raderas och kommer inte kunna användas till att använda bibliotekens tjänster. Observera att ditt kort INTE kan tas bort om du har avgifter, lån eller reservationer.

Personuppgiftsansvarig är den kommunala nämnd som ansvarar för biblioteksverksamheten i den kommun där du är folkbokförd.

Du har rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, om du vill klaga på den personuppgiftsbehandling som sker.

Anmälan till aktiviteter och arrangemang

För vissa arrangemang använder vi förhandsanmälan. Din anmälan lagras i biblioteksdatasystemet och tas bort efter att arrangemanget ägt rum.

Begär registerutdrag, ändring eller borttagning av personuppgifter

Maila din förfrågan till kontakt@bibliotekfh.se.

Sök

Språk