Låneregler

Med ett bibliotekskort har du tillgång till fler än femtio bibliotek med över två miljoner böcker, ljudböcker, filmer, TV-spel, e-böcker med mera. Du kan låna och återlämna på alla bibliotek i Familjen Helsingborg.

Du kan låna och återlämna på alla bibliotek i Familjen Helsingborg, oavsett vilket av våra bibliotek du lånat på. TV-spel kan bara reserveras och lånas på biblioteket som äger dem, men kan lämnas på alla bibliotek.

Böcker och annat material som lånas ska lämnas tillbaka inom avtalad tid och i oskadat skick. Du blir ersättningsskyldig om det uppstår skador eller du tappar bort lånat material. Som målsman är du ansvarig för ditt/dina barns kort och lånen som görs på dem.

Om du har tappat ditt bibliotekskort måste du spärra det. Kortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för allt som lånas på kortet. Om någon annan lånar på ditt kort kan du bli ersättningsskyldig.

Anmäl genast ett förlorat bibliotekskort till något av biblioteken! Ett nytt kort kostar 15 kronor.

Sista återlämningsdatum står på lånekvittot eller på Mina sidor. Du har alltid själv ansvar för att återlämna lån i tid.

Vi har 28 dagars lånetid på nästan allt vi lånar ut. Om det är kö blir lånetiden 14 dagar. Tidskrifter och filmer får lånas i 14 dagar (barntidskrifter får lånas i 28 dagar). Spel får lånas i 7 dagar. Strömmande filmer får lånas i 48 timmar.

Du kan ha max 50 lån samtidigt.

Omlån kan göras på biblioteket, telefon, e-post eller på Mina sidor. Om det finns reservationer i kö kan du inte låna om. Om det inte finns någon i kö kan du låna om tre gånger. Du får då en ny låneperiod från dagen då du gör omlånet.

Om du har en skuld på 100 kronor eller mer kan du inte göra ett omlån. E-medier går inte att låna om utan behöver lånas igen.  

Alla som har ett bibliotekskort hos oss kan gratis lämna inköpsförslag. 

Fjärrlån får göras av personer från 16 år. Fjärrlån görs inte till institutionskort eller pedagogkort eller om bibliotekskortet är spärrat.

Fjärrlån kostar 10 kronor per bok. Kopia av tidskriftsartikel kostar minst 80 kronor per artikel. Om du inte hämtar ditt fjärrlån måste du ändå betala kostnaden för beställningen.

Läs mer om inköpsförslag och fjärrlån här.

Du kan reservera utan kostnad från alla bibliotek inom Familjen Helsingborg och hämta reservationen på ditt lokala bibliotek. Undantaget är spel som inte skickas mellan de olika kommunerna. Du kan reservera både utlånat material och sådant som finns inne på biblioteket. Du får ett aviseringsmeddelande via e-post, SMS eller brev är din reservation klar att hämta. Du har sju dagar på dig att hämta det du har reserverat, och senaste datum för att hämta ut reservationen står på aviseringen.

Du kan ha max 20 reservationer samtidigt.

När det du reserverat finns att hämta skickar vi ett aviseringsmeddelande via e-post, SMS eller brev. Hur vi skickar meddelandet beror på vilka uppgifter du lämnat när du skaffade bibliotekskort.

Tre dagar innan lånetiden går ut skickar vi en varning att låne snart går ut till den e-postadress du registrerat hos oss. Du har alltid själv ansvar för att återlämna lån i tid, oavsett om påminnelsen har kommit fram eller inte. Sista återlämningsdatum står på lånekvittot eller på Mina sidor. 

Biblioteket tar ut en förseningsavgift på lån som återlämnas för sent eller lånas om och är försenade. Barn under 18 år och talbokslåntagare får inga förseningsavgifter.

Förseningsavgifter kan betalas på alla folkbibliotek inom Bibliotek Familjen Helsingborg eller på Mina sidor.

Om du har lån som är försenade mer än 14 dagar eller har en skuld på 100 kronor eller mer spärras ditt bibliotekskort. Barn spärras först efter 28 dagar.

Om det du har lånat inte återlämnas skickas en räkning med en ersättningsavgift för det du lånat. Räkning till barn och ungdomar under 18 år skickas till vårdnadshavare. Räkningar som inte betalas kan komma att lämnas till inkasso.

Förseningsavgifter

För vuxna över 18 år: 3 kronor/exemplar och dag. För TV-spel är avgiften 5 kronor/exemplar och dag. Det är inga förseningsavgifter till barn eller på barnmedier.

Ersättningsavgifter

Barnmedier: Inköpskostnaden, minst 200 kronor.

Vuxenmedier: Inköpskostnaden, minst 300 kronor.

Tidskrifter och pocketböcker: Inköpskostnaden, minst 100 kronor.

50 kronor hanteringsavgift/räkningsutskrift. Hanteringsavgift betalas inte av personer under 18 år.

Språk