Hoppa till innehåll
 

Copyright © AXIELL Sweden 2012 All Rights Reserved. No part of this material may be reproduced or republished without AXIELL Sweden's express consent unless otherwise indicated.

Låneregler Låneregler

Här hittar du information om Bibliotek Skåne Nordvästs låneregler. Klicka på varje rubrik för mer information. Lättlästa låneregler hittar du här.

Du kan låna och återlämna på vilket bibliotek i Familjen Helsingborg du önskar, även på bokbussarna. Undantag för hyrfilmer, TV- och datorspel som endast kan lånas på ägande bibliotek, men lämnas på alla bibliotek.

Så skaffar du ett bibliotekskort

Gå till ditt närmaste bibliotek och visa upp giltig fotolegitimation. För att få ditt bibliotekskort måste du underteckna ett avtal, ett förbindelsekort, där du intygar att du godkänner bibliotekets låneregler. Första kortet är gratis. Om du är under 18 år behövs målsmans/vårdnadshavares underskrift.

 

Du ansvarar för det du lånar

Böcker och annat material som lånas ska lämnas tillbaka inom avtalad tid och i oskadat skick. Du blir ersättningsskyldig om det uppstår skador eller du tappar bort lånat material. 

Om du har tappat ditt bibliotekskort måste du spärra det. Kortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för allt som lånas på kortet. Om någon annan lånar på ditt kort kan du bli ersättningsskyldig.

Som målsman är du ansvarig för ditt/dina barns kort och lånen som görs på dem.

Anmäl genast ett förlorat bibliotekskort till något av biblioteken! Nytt kort kostar 15 kronor.

 

PIN-kod till ditt bibliotekskort

Till ditt bibliotekskort får du en PIN-kod som du själv väljer. Du behöver en PIN-kod för att kunna använda bibliotekens tjänster som nås via bibliotekfh.se, t.ex. reservationer och omlån. På vissa bibliotek kan du med samma kod även använda utlåningsautomater och internetdatorer.

PIN-koden registreras mot uppvisande av fotolegitimation. För låntagare under 18 år går det bra att visa upp sitt bibliotekskort för att få en PIN-kod, om legitimation saknas.
PIN-koden delas inte ut via telefon.

 

Lånetider

De flesta böcker, ljudböcker och musik-CD får du låna i 4 veckor.  Om det är tre eller fler låntagare i kö kan lånetiden bli 14 dagar. Tidskrifter får lånas i 2 veckor. Lånetiden för hyr- och faktafilm, TV- och datorspel varierar på de olika biblioteken. Sista återlämningsdatum står på lånekvittot eller på bibliotekfh.se
Biblioteken kan även ha andra lokala begränsningar vad gäller lånetid, antal lån, omlån etc.

 

Att låna om

Behöver du längre lånetid kan du oftast göra omlån. Det ska göras innan lånetiden har gått ut. Omlån kan göras på biblioteket, per telefon, e-post eller via bibliotekfh.se. Material som är reserverat kan inte lånas om. Biblioteken beviljar två omlån per exemplar.

 

Reservera

Du kan reservera allt material inom Bibliotek Familjen Helsingborg och hämta det på ditt lokala bibliotek. Undantaget är TV-spel och filmer på DVD och Blu-ray, som inte skickas mellan biblioteken. Det kostar inget att reservera, och du kan reservera både utlånat material och sådant som finns inne på biblioteket. När du fått ett aviseringsmeddelande via e-post, SMS eller brev är din reservation klar att hämta. Senaste datum att hämta ut reservationen står på aviseringen (i regel inom 7 dagar).

 

Fjärrlån

Böcker som lånas in från bibliotek utanför Bibliotek Familjen Helsingborg kostar 10 kr per fjärrlån inom Norden. Förfrågan om omlån ska göras på det bibliotek som förmedlat lånet.

 

Om du lämnar tillbaka för sent

Biblioteket tar ut en förseningsavgift för böcker och annat material som återlämnas för sent. Förseningsavgiften betalar bara den som fyllt 18 år. Avgiften ska om möjligt betalas när du lämnar tillbaka boken, i annat fall registreras en skuld.
Om den sammanlagda avgiften är 100 kr eller mer spärras ditt bibliotekskort.

Ingen förseningsavgift tas ut för
• barn- och ungdomsmedia
• Boken Kommer-lån
• lån av DAISY-böcker
• bokbusslån

Förseningsavgift tas ut från första dagen efter förfallodagen. Om materialet inte återlämnas skickas en räkning och bibliotekskortet spärras. Spärren tas bort när lånen lämnats tillbaka eller räkningen betalats. Räkning till barn och ungdomar under 18 år skickas till målsman/vårdnadshavare.

Räkningen skickas med vanlig post. Räkningar som inte betalas kan komma att lämnas till inkasso. Ditt bibliotekskort spärras tills du betalt din räkning.

 

Avgifter

Nytt bibliotekskort: 15 kronor

Förseningsavgifter:

Vuxna:  

3 kronor/exemplar och dag, max 100 kronor/exemplar och max 500 kronor/återlämningstillfälle för flera lån.


För film på DVD och BluRay samt TV-spel är avgiften 10 kronor/exemplar och dag fr. o. m. 1 januari 2016.


Administrativ avgift vid återlämning efter räkningsutskrift: 50 kronor.
Ingen förseningsavgift på barnmedia.
Bibliotekskortet spärras vid en skuld på 100 kronor.


Barn (under 18 år):
Inga förseningsavgifter

 

Återanskaffning
Vuxenböcker, inkl ljudböcker: 300 kronor.
Barnböcker, inkl ljudböcker : 200 kronor
Pocketböcker: 100 kronor
Musik-CD: 250  kronor
DVD-filmer: 650 kronor
Språkkurser: 450 kronor
TV-spel : 700 kronor
Daisyböcker: 200 kronor
Tidskrifter, per exemplar: 100 kronor
Tidskrifter, hel årgång: 500 kronor
Länder i fickformat : 100 kronor

 

Ersättningsavgiften kan bli högre om boken eller materialet är dyrt eller svårersättligt. I dessa fall ersätts det med kostnaden för ett nyinköp.


Fjärrlån
10 kronor per lån (inom Norden)